Faciliteter

  • Køkken (med service til 60 personer)
  • Bar
  • Sofaer
  • Stole og borde til 60 personer
  • Projektor
  • Forstærker og højttalere

Kontakt

Hvis du er interesseret i at leje eller låne vores lokale, skal du sætte dig ind i betingelserne på forhånd. 

Kontakt udlånsansvarlig Simon Sejer Pedersen (simon.sejer@kfum-kfuk.dk) for at aftale nærmere. Husk at oplyse dit medlemsnummer ved henvendelse angående leje af lokaler. Er du ikke medlem af KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus, har du desværre ikke mulighed for at leje lokalet.