Kære medlem af KFUM og KFUK i Aarhus Midtby

Du indbydes hermed til generalforsamling i Aarhus Midtby tirsdag d. 19. februar kl. 19.00 på Nørre Allé 29, 1. sal. Inden generalforsamlingen er aftensmad kl. 18.00 for alle, som har lyst. Tilmelding til aftensmad foregår til Simon Sejer Pedersen (simon.sejer@kfum-kfuk.dk) senest mandag d. 18. februar kl. 12.00. Som sædvanlig vil beretningerne fra vores klubber blive lagt på hjemmesiden sammen med dagsordenen. Derfor bliver de ikke gennemgået på generalforsamlingen, men der kan stilles spørgsmål til dem på aftenen.
 
Arbejdsdrøftelse
På det overståede landsmøde i KFUM og KFUK 2018 blev der fastlagt nye to-års mål, som bestyrelsen beskæftiger sig med at opfylde og gennemarbejde. Dette skal ske både i lokalforeningen Aarhus Midtby samt på distriktsplan. Siden sidste år er Børnehøjskolen for alvor kommet i omdrejninger og der ligger rigtig mange spændende muligheder i KFUM og KFUKs arbejde både lokalt og nationalt. Hvordan skal Aarhus Midtby spille ind? Disse og andre spørgsmål skal vi beskæftige os med på årets generalforsamling.
 
Valg til bestyrelsen og suppleanter
I år er der valg til både bestyrelses- og suppleantpladser. Jacob Ribberholt, næstformand i foreningen,  har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. En stor tak skal gå din vej for dit engagement og dine altid ærlige indspark. Ligeledes stopper Helle Videbæk i bestyrelsen efter at have været på orlov siden i sommers i kraft af job på Tommerup Efterskole. Tak for dit arbejde og din åbenhed omkring arbejdet.
 
Vi vil derfor opfordre til, at du overvejer, om du kunne tænke dig at være med i bestyrelsen - både i lokalforeningen men også i distriktsbestyrelsen. 
 
Vi håber på en spændende aften med plads til nye tanker og idéer.
 
På vegne af bestyrelsen
 
Simon Sejer Pedersen
 
Formand for Aarhus Midtby
 
 

 

Praktiske informationer
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.00 på Nørre Allé 29, 1. sal. Tilmelding til aftensmad senest mandag d. 18. februar kl. 12 til Simon Sejer Pedersen på simon.sejer@kfum-kfuk.dk.

Indkomne forslag skal sendes til formanden (simon.sejer@kfum-kfuk.dk) senest d. 5. februar. Dagsordenen vil ligge på hjemmesiden (www.aarhusmidtby.kfum-kfuk.dk/) senest d. 12. februar. For at kunne stemme på generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for 2019.

 

 

 

Dagsorden for generalforsamling 19. februar 2019 kl. 19.00

 Valg af referent

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Fremlægning og godkendelse af det reviderede regnskab 2018
 4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingent fra 2020 er:

0 - 12 år: 125 kr.

13 - 19 år: 150 kr.

20- 29 år: 300 kr.

30+ år: 550 kr.

Event-medlemskab: 75 kr.

 1. Godkendelse af budget for 2019
 2. Valg til bestyrelsen
  1. Jacob og Helle er på valg
  2. Helle genopstiller ikke
  3. Jacob har valgt at stoppe
 3. Valg af suppleanter
 4. Valg af revisor
 5. Valg til Distriktsbestyrelsen
 6. Indkomne forslag