Kære medlem af KFUM og KFUK i Aarhus Midtby

Du indbydes hermed til generalforsamling i Aarhus Midtby mandag d. 19. februar kl. 19.00 på Nørre Allé 29, 1. sal. Inden generalforsamlingen er aftensmad kl. 18.00 for alle, som har lyst. Tilmelding foregår til Nina Hansen (nfh@kfum-kfuk.dk) senest mandag d. 18. februar kl. 12.00.

Som sædvanlig vil beretningerne fra vores klubber blive lagt på hjemmesiden sammen med dagsordenen. Derfor bliver de ikke gennemgået på generalforsamlingen, men der kan stilles spørgsmål til dem på aftenen.

Arbejdsdrøftelse

Distrikt Aarhus har igennem længere tid oplevet et ønske og behov for flere kirkelige børneaktiviteter i Aarhus, og derfor blev der på stormødet 2014 vedtaget en femårsplan for oprettelsen af et aktivitetshus for børn i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus. To år efter i 2016 vedtog og afsatte Stormødet midler til etablering af projektet om at åbne en højskole for børn. Det har medført, at Aarhus Børnehøjskole til efteråret åbner på Nørre Allé 44. Her skal børn og voksne i fællesskab lege, lære og opleve sammen. Kort sagt vil Børnehøjskolen gøre verden større for de mindste. Men hvilke muligheder findes der og hvordan skal Aarhus Midtby spille ind i Børnehøjskolen? Disse og andre spørgsmål skal vi beskæftige os med på årets generalforsamling.

 

Valg til bestyrelsen og suppleanter

I år er der både valg til bestyrelsen, både bestyrelses- og suppleantpladser. Siden 2009 har jeg været medlem og siden formand for Aarhus Midtby, men nu er det tid til at sige stop. Derudover har Anette Holdesen, som har siddet i bestyrelsen siden 2014 og de sidste par år har været næstformand, valgt at stoppe. Tusind tak for samarbejdet, dit gode humør og seriøse tilgang til bestyrelsesarbejdet. Samme år blev Inge Dollerup valgt ind i bestyrelsen, men Inge har valgt ikke at genopstille. Tusind tak for din indsats, særligt de sidste par år som kasserer, det har været trygt at overlade pengene i dine hænder.

Vi vil derfor også opfordre til, at du overvejer, om en af disse pladser kunne være noget for dig – du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har lyst til at høre nærmere om, hvad det vil sige at sidde i enten bestyrelsen.

 

Vi håber på en spændende aften med plads til nye tanker og ideer.

 

På vegne af bestyrelsen

Nina Frøjk Hansen

Formand for Aarhus Midtby

 

PRAKTISKE INFORMATIONER

Tirsdag d. 19. februar kl. 19

Nørre Allé 29, 1. sal Indkomne forslag skal sendes til formanden (nfh@kfum-kfuk.dk) senest d. 5. februar Dagsordenen vil ligge på hjemmesiden (www.aarhusmidtby.kfum-kfuk.dk/) senest d. 12. februar Tilmelding til aftensmad: Senest mandag d. 18. februar kl. 12 til Nina Hansen på nfh@kfum-kfuk.dk

For at kunne stemme på generalforsamlingen skal du have betalt kontingent for 2018

 

Dagsorden for generalforsamling 19. februar 2018 kl. 19.00

 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens årsberetning
 4. Fremlægning og godkendelse af det reviderede regnskab 2017
 5. Fastsættelse af kontingent

  Bestyrelsen foreslår, at kontingent fra 2019 er:

  0 - 12 år: 125 kr.

  13 - 19 år: 150 kr.

  20- 29 år: 300 kr.

  30+ år: 550 kr.

  Event-medlemskab: 150 kr.

 6. Godkendelse af budget for 2018
 7. Valg til bestyrelsen

  a. Anette, Jacob og Nina er på valg

  b. Anette og Nina genopstiller ikke

  c. Inge har valgt at stoppe

 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor

  a. Niels genopstiller?

 10. Valg til Distriktsbestyrelsen

  a. Jakob er på valg og modtager genvalg.

 11. Vedtægtsændring af foreningslovene
 12. Indkomne forslag
 13. Evt.