Ten Sing Midtby’n

2016 har i Ten Sing regi været et begivenhedsrigt år præget af omstilling. Gruppen har i foråret arbejdet sammen med Århus Ungdoms Fællesråd (ÅUF) i et forsøg på at udbrede Ten Sing Midtby’n og tiltrække deltagere. Dette har resulteret i et par besøg på udvalgte folkeskoler i og omkring Århus. Deltagere og ledere har bl.a. besøgt Samsøgades Skole, tæt beliggende på øvelokalet i Bethlehemskirken, og Kragelundsskolen. Begge gange har vi i musiktimer budt ind med et stomp-forløb, hvor vi mere eller mindre har overtaget undervisningen fuldstændig. Der kom rigtig gode erfaringer ud af dette på trods af, at vi ikke så til tilslutning af nye deltagere, men har fået nye redskaber i forbindelse med at nå ud til nye potentielle deltagere.

Hen over sommerferien faldt der deltagere og ledere fra gruppen, så vi besluttede at sætte projektet i bero året ud. Det er dog i Midtbyens bestyrelse blevet besluttet, at målet for projektet i 2017 er at finde en ledergruppe, der har mod på at føre projektet videre, hvor bl.a. ÅUF og Ten Sing-konsulenten vil bidrage med hjælp og sparring i forbindelse med at opstøve deltagere.

Jacob Ribberholt Andreasen

Kontaktperson for Ten Sing Midtby’n


Midtpunkt

- Beretningen kommer senere! :-) 

 

Mellemrummet

Mellemrummet startede op i september med det formål at mødes for at diskutere tro, eksistens og samfund.  Det er samtidig en klub for dem, som gerne vil bevare tilknytningen til KFUM og KFUK, men føler sig for gammel til Midtpunkt. Der er på forhånd fundet materiale til hver gang, sådan at forberedelsen til den enkelte aften er så lettilgængelig som muligt.  

 

Crossover

 - Beretningen kommer kommer senere :-)

 

Centrum

Centrum kom godt fra start i januar 2016 med sæsonen første møde, hvor vi fik lagt en plan for det kommende forår, hvor 14 datoer blev plottet i kalenderen og ansvaret for dem delt imellem os. Vi blev her også enige om, at spise sammen så vidt det ville være muligt. Vi deltog i sogneaftener rundt om i Aarhus, bl.a. var vi til i Elsted Sognegård i Lystrup, hvor vi hørte Lone Fatum fortæller om Paulus’ breve og var en aften i Møllevangskirken, hvor vi debatterede søndagens tekst, vi fejrede international pandekagedag hjemme hos Elisabeth og Sjabbe, afholdt spilleaftener, var til Korshærsgudstjeneste i Sct.Pauls Kirke, været til foredrag, højskolesangaften, spist is og quizzet ved Ørnereden.

I efteråret 2016 tilpassede vi udbuddet til efterspørgslen og satte derfor intervallet mellem vores møder op. Det blev derfor til fem planlagte klubaftener frem til julen 2016. Klubaftenener bestod af ene gode oplevelser, såsom dilemma-legen, der ruskede op i overvejelser om hvilke værdier, man prioriterer i sit liv, sogneaften i Helligåndskirken med Peter Bastian, julekoncert i Musikhuset, hvor vi faktisk gik forkert og endte til trommedans og afrikansk sang og ikke til korkoncert som planlagt – fantastisk og overraskende oplevelse! Vi startede 2017 med at høre jazz på Fairbar og snakke om Centrums fremtid. Derfor - status for Centrum januar 2017 er, at vi har lukket ned for klubben, som den har set ud de sidste snart fem år. Det har været fem gode år, er vi alle enige om, men opbakningen til vores klubaftener har været dalende, og derfor har vi truffet denne beslutning. Men Centrum er på samme tid genopstået i en anden form – Udkantscentrum. Indholdet er det samme: fællesskab, foredrag, sangaftener, fællesspisning mv. men der bliver ikke en fast plan med datoer, nu bliver det i stedet for op til den enkelte at invitere de andre med til noget. For som sagt – vi hygger os altid meget med hinanden og vil stadig gerne ses. Også med jer og andre, så er der andre, der har lyst til at være med, kan I finde gruppen Udkantcentrum på Facebook og blive en del af det nye gamle fællesskab. Alle er velkomne! Find det her: https://www.facebook.com/groups/1830178930555007/

 

Distriktets Familieklub

- Beretningen kommer kommer senere :-)

 

Trøjborg Familieklub

- Beretningen kommer kommer senere :-)