På mødet deltog ca. 20 stemmeberettigede.

Der var valg til to pladser i bestyrelsen. Niels Skov Knudsen blev genvalgt og Inge Dollerup blev valgt til bestyrelsen. 

Generalforsamlingen valgte at nedsætte kontingentet. 

referat_fra_generalforsamling_2015-pdfReferat