Internt i foreningen

I 2016 har bestyrelsen haft som fokus at engagere vores medlemmer. Det betød, at vi ønskede at lave tiltag, som skulle vække vores medlemmers lyst til at deltage aktivt i lokalforeningens liv. Et af disse tiltag var et andagtsseminar over to mandage i november. Her kunne vores medlemmer få redskaber til den svære opgave at sætte ord på tro og formidle det. Til at hjælpe med dette havde vi inviteret ungdomspræst Marie Petersen og distriktskonsulent i distrikt Syd og Trekanten Henrik Videbæk. Seminariet var godt, og vi har i bestyrelsen overvejet at gentage det, eventuelt med et andet indhold, i 2017.

Igen var Midtbyen igen repræsenteret på Studiestartsmessen på Aarhus Universitet, da vi overtog Århus Ungdommens Fællesråds (ÅUF) stand i et par timer. Det var nogle spændende og inspirerende dage, hvor der blev brudt mange fordomme nede om KFUM og KFUK. Vi fik talt med mange, herunder borgmester Jacob Bundsgaard, som fik hørt om KFUM og KFUK og fik en invitation til at deltage i vores aktiviteter. I december plejer vi at ringe rundt til vores medlemmer for at høre vores medlemmers opfattelse af foreningen. Dette blev sidste år erstattet af en orienteringsmail til alle medlemmer om, hvad der er sket i Midtbyen. Vi vil i bestyrelsen meget gerne være i tættere kontakt med alle vores medlemmer, og derfor er vi konstant på udkig efter måder at gøre det på.

På Distriktsplan var det Midtbyen, som var ansvarlig for julefrokosten, hvilket forløb rigtig godt. Derudover har bestyrelsen deltaget i Bestyrelsesmøder på Tværs, hvor lokalforeningsbestyrelserne har mødtes med Distriktsbestyrelsen for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Denne opmuntring til at arbejde tættere sammen lokalforeninger imellem er gavnlig for alle, og er noget, som Aarhus Midtby vil arbejde videre med i det kommende år.

Klubber

Aarhus Midtby havde i 2016 forskellige klubaktiviteter. Ten Sing Midtby’n har i løbet af foråret været med i ÅUF’s projekt ”Foreninger på Skemaet”, som hjælper foreninger til at være en del af Åben Skole. Desværre er Ten Sing Midtby’n blevet ramt af mandefald, og vi er derfor på udkig efter ledere og deltagere, men styregruppen er fortrøstningsfuld, og håbet er, at Ten Sing Midtby’n starter op igen i foråret.

Et andet projekt er Frydenlund 4 Friends, som er et samarbejde med Møllevangskirken og fælleshuset Fælles om Frydenlund. Her har vi i det seneste år en gang i måneden taget op i Frydenlund og har leget med børnene fra området. Formålet med projektet er at gøre en forskel i et belastet boligområde og være med til at give børnene en god oplevelse. I det nye år har vi ændret det til en klub, som mødes hver søndag aften. Hvis du er interesseret i at hjælpe eller kender nogen, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

Vores sportsklub, Crossover, har løbet, kæmpet og spillet sig igennem så forskellige aktiviteter med god opbakning. Det samme gør sig gældende for vores unge-voksne, Midtpunkt, som har oplevet en stor udskiftning, men nye kræfter har taget over og ført klubben videre. I 2016 opstod der en ny klub, nemlig Mellemrummet. Dette er en klub for medlemmer over 25 år, hvor man mødes hver anden uge og arbejder med forskellige temaer ud fra materialer, som er valgt på forhånd.

2016 var også året, hvor der var Wonderful Days på Blåkilde Efterskole, og Midtbyen var flot til stede med 54 unge. Det var en rigtig spændende uge, hvor både deltagere og frivillige blev udfordret med ”lose control”. Både før og efter afholdt Aarhus Midtby et event for foreningens medlemmer for at skabe et fællesskab og netværk for de unge.

Landsmøde

På Landsmødet fik Aarhus Midtby Olfert-prisen for årets lokalforening. Begrundelsen var, at vi i det forgangne år har haft stor succes med at tiltrække nye unge til foreningen, fx er antallet af Unge Voksne vokset fra 20 til 60 (se http://www.kfum-kfuk.dk/nyheder/boom-af-unge-voksne-i-aarhus-midtby) ligesom det blev fremhævet, at vi kontinuerligt har været engageret og bidraget til den demokratiske debat i KFUM og KFUK, bl.a. gennem forslag til Landsmødet. Det skete også på dette landsmøde, hvor Aarhus Midtbys og Frederiksbjergs ændringsforslag til formålsparagraffen blev vedtaget (http://www.kfum-kfuk.dk/nyheder/landsmoedet-har-vedtaget-ny-formaalsparagraf/). Dermed har KFUM og KFUK i Danmark fået et nyt formål, hvilket bestyrelsen i det kommende år vil arbejde med at føre ud i livet. Derudover fik Midtbyen vedtaget en resolution om indførelse af et introkursus til KFUM og KFUK, ligesom en resolution om en revurdering og tilpasning af distriktsgrænserne, som Midtbyen var medforslagsstiller på, blev vedtaget.

Fremtiden

2017 har mange spændende oplevelser i vente, både lokalt og nationalt. Vi vil i bestyrelsen undersøge mulighederne for et gymnasiefokus, hvor vi kan lave en indsats for unge i den alder. Derudover har vi indledt et samarbejde med Fairbar med fokus på bekæmpelse af ensomhed. Det er ikke fastlagt, hvordan projektet skal udformes, og vi vil meget gerne høre vores medlemmers ideer. Et andet projekt er at få nedsat et lokaleudvalg, som skal forbedre foreningslokalerne, sådan at alle rum bliver funktionsdygtige, så har du en håndværker eller en arkitekt i maven, vil vi meget gerne høre fra dig. I august var vi til Y’s Men Sirius’ 25 års jubilæum, og 26. april er vi inviteret til den årlige fællesaften, og her er alle medlemmer af Midtbyen velkommen.

Til sidst vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen sige stor tak til både Sara Hove og Niels Knudsen, som har valgt at stoppe som henholdsvis foreningsrepræsentant i Distriktsbestyrelsen og kasserer i lokalbestyrelsen. I har begge haft et stort engagement og gået til arbejdet med meget energi. Bi kommer til at savne Jer, og I ønskes al godt fremover.